En
  • Homologacyjnych typu i typu UE pojazdów kat. M, N, O

  • Homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia i części w zakresie regulaminów ONZ 14, 17, 73

  • Badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdów

Co robimy? / Zobacz więcej

Jesteśmy grupą młodych, pracowitych osób, gotowych na każde wyzwanie. Wiedząc jak w dzisiejszych czasach cenna jest każda minuta, potrafimy dostosować się do zmieniających się warunków.

Doświadczenie pozwala nam pracować szybko, stosując najbardziej dopasowane do potrzeb rozwiązania. Dokonujemy tego, świadcząc usługi badawcze i homologacyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Nasz
cel

Naszym celem jest oferowanie usług o najwyższym standardzie dla bezpiecznego i innowacyjnego transportu.

Jak to robimy? / Zobacz więcej